Archiwum kategorii: Technologia

Nowe ramy prawne elektronicznej gospodarki i zinformatyzowanych urzędów

W czasopiśmie „Biuletyn Euro Info”, wydawanym przez Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ukazał się artykuł adwokata dr Ł. Goździaszka pt. „Rozporządzenie eIDAS – nowe ramy prawne elektronicznej gospodarki i zinformatyzowanych urzędów”. W artykule przedstawiono istotę nowego unijnego rozporządzenia o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Akt ten stosowany jest od 1.7.2016. Obecnie toczą się również prace legislacyjne nad polską ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, której celem jest dostosowanie prawa polskiego do unijnego rozporządzenia. Przedmiotowa materia w całości zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące podpisu elektronicznego. Czasopismo dostępne pod linkiem.

Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów

W czasopiśmie „Monitor Prawniczy” (nr 10 z 2016 r.) ukazał się artykuł adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów”. W artykule zaprezentowano problematykę prawną funkcjonowania beaconów. Beacony są już na tyle rozpowszechnione, że pozwalają zorientować się jak może w praktyce wyglądać Internet Rzeczy.

Elektroniczne deskorolki i podobne urządzenia

W czasopiśmie „Edukacja Prawnicza” (nr 2015/2, s. 9-14) ukazał się artykuł naukowy adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Elektroniczne deskorolki i podobne urządzenia”. Potocznie często stosuje się nazwy hoverboard, airwheel, segway’e, czy swojskiej – deskolotka. Publikacja koncentruje się głównie wokół tego, gdzie można jeździć na takich urządzeniach. Sprawa nie jest prosta z prawnego punktu widzenia.

Perspektywy Internetu Rzeczy

W dniu 14.10.2015 adwokat dr Łukasz Goździaszek zaprezentował referat „Perspektywy Internetu Rzeczy w świetle regulacji prawnych” na warszawskiej konferencji „Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy”. Referatowi towarzyszyło przedstawienia raportu prawnego dotyczącego przedmiotowego zagadnienia (bezpłatny raport do ściągnięcia po kliknięciu w poniższy obrazek). Problematyka Internet Rzeczy wiąże się przede wszystkim z ochroną danych osobowych i to wokół nich, ale nie tylko, ogniskują się kwestie przedstawione w raporcie.

InternetRzeczy

Dron dla przedsiębiorcy

W artykule „Drony‬ w biznesie na surowszych zasadach” (Dziennik Gazeta Prawna z 16.6.2015 r., s. C6) ‎adwokat dr Łukasz Goździaszek przedstawił kluczowe zasady związane z komercyjnym wykorzystaniem dronów. Aby używać ich w celach związanych z działalnością gospodarczą konieczne jest spełnienie szeregu wymagań. Przede wszystkim operator drona musi uzyskać w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego „świadectwo kwalifikacji” (coś jakby „prawo jazdy”), z czym wiąże się również potrzeba posiadania ubezpieczenia OC. Ponadto wykonując lot trzeba pamiętać o takich kwestiach jak:

  • masa drona,
  • lot w  zasięgu wzroku operatora,
  • zorientowanie się co do obszaru tzw. stref kontrolowanych lotnisk.

Powyższe parametry wpływają na kwalifikację prawną drona, decydując o dopuszczalności wykonania lotu. Faktycznie jednak każdy z tych elementów budzi wątpliwości. Nawet masa drona może okazać się nie w pełni oczywista, jeśli dron został samodzielnie zmontowany i jest stale udoskonalany (trzeba zatem ważyć drona przed lotem:) Pozostawanie drona w zasięgu wzroku jest niby klarowne, ale istnieje problem z udowodnieniem tej okoliczności. Wreszcie brakuje powszechnie dostępnych dokładnych map dotyczących stref kontrolowanych lotnisk. Wbrew pozorom obejmują one spore tereny – w zależności od usytuowania lotniska w danym mieście może być nawet tak, że sfera ta obejmie większą cześć miasta.

Nawiązując do poprzedniego wpisu o dronach, przypomnieć należy częste zmiany prawa dotyczącego dronów. Najprawdopodobniej niedługo dokonana zostanie spora nowelizacja miarodajnych regulacji. Prace nad nowymi przepisami trwają już relatywnie długo, zatem można spodziewać się ich finalizacji.